Dầu (nhớt) hộp số tự động BMW ZF 6HP

Các sản phẩm Dầu (nhớt) hộp số tự động BMW ZF 6HP tạo nên một loạt các loại dầu nặng tổng hợp dành riêng cho hộp số tự động của   của ZF. Dầu (nhớt) hộp số tự động BMW ZF 6HP Dầu chất lỏng được phát triển đặc biệt cho hộp số tự động 5 cấp, 6 cấp và 8 tốc độ ZF.

Còn hàng