Sửa chữa tiếng kêu cầu Land Rover tại Hà Nội.

Rate this post

Sửa chữa tiếng kêu cầu Land Rover uy tín đảm bảo chất lượng và phụ tùng chính hãng.

Tại sao cầu Land rover lại có tiếng kêu? Tiếng kêu cầu Land Rove xảy ra với những xe từ 2009 tới 2014. Phần lới do hao mòn trong quá trình sử dụng và do mất sự đồng tâm của bánh răng hành tinh.

Để sửa chữa được Sửa chữa tiếng kêu Cầu. Autotech Việt Nam đã sửa chữa rất nhiều cầu trước và cầu sau của Land rover. Chung tôi nhận thấy đảm bảo sự đồng tâm của cầu thì giải quyết được tiếng kêu.

Làm thế nào để sửa chữa được tiếng kêu cầu trên các dòng xe của Land Rover 1 cách chính xác. Bạn phải xác địch được trạng thái hoạt động của cầu tạo ra tiếng kêu. Từ đó xác định được độ mòn của sản phẩm phụ kiện. Xác định được phụ tùng cần thay thế trong hệ thống cầu. 

Bi cầu của land rover

Quy trình sửa chữa tiếng kêu trên hệ thống cầu Land Rover

1;Chuẩn đoán vị trí phát ra tiếng kêu trên hệ thống cầu trước và cầu sau.

2; Hạ Cầu ra ngoài khỏi xe.

3; Đo kiểm phụ tùng bị hao mòn.

4; Kiểm tra và thay thế căn chỉnh đồng tâm cầu.

5;Lăp ráp và hoàn thiện cầu xe.

Cần kiêm tra tra lại đồng tâm trước khi chạy tử. Điều đó đảm bảo an toàn cho hệ thống dẫn động. Căn Chính lại chính xác khoảng cách và tâm cầu.

Hầu hết hỏng hóc cầu phát ra tự hệ thống do lênh tâm các vòng bi.